Jeg har lang erfaring med å lede forskjellige prosjekter, både store og små. Mye av arbeidet som er beskrevet under de andre fanene her er prosjektarbeid. Jeg har jobbet en god del i organisasjoner og er for tiden leder i Bergen Venstre. Jeg har tidligere ledet andre organisasjoner og har dessuten hatt personalansvar siden 2007. Jeg er god på å gå inn i forskjellige situasjoner og kan bidra med å planlegge og/eller strukturere ditt prosjekt.

Hva jeg gjør

Et vellykket prosjekt handler om gode verktøy. Jeg kan bidra med å lage – og strukturere budsjetter. Jeg er god på å skrive søknader. Jeg har mye erfaring med å planlegge og utføre arrangementer, fra enkle til avanserte.