media – prosjektstyring – vin

Hele livet har jeg drevet med å bygge opp bedrifter. Enten det har handlet om å starte serveringssteder, jobbe kreativt med lyd og bilde eller å løse oppdrag gjennom dette firmaet, er det noen ting som går igjen: En vellykket bedrift krever en plan og fokus. 

Jeg liker å få ting til å spire. Bedrifter har det bra når de har en stram organisasjon med god kommunikasjonslinjer og en tydelig plan. 

Spesielt i små bedrifter er det utfordrende å få til både å ha en plan for fremtiden og kommunisere utadrettet samtidig som man tar seg av den daglige driften. Der kan jeg hjelpe. 

Jeg kan være prosjektleder for prosjektet ditt. For de fleste bedrifter kan jeg være han som sørger for at bedriftens sosiale medier leverer nytt innhold hver dag. Jeg kan produsere alt fra bilder til video, podcasts osv. Jeg har også svært sterk kunnskap innen vin og kan bidra i alle fasetter av vinens verden i Norge. Jeg kan også være sparringpartner når du må ta vanskelige valg i bedriften.