Norsk Sommelier Utdanning 2023

Jeg har vært tilknyttet NSU som underviser siden 2018. Jeg har holdt forelesninger hvert år det har vært arrangert i Bergen siden da, og flere år også i Oslo samt online for Trondheim. Jeg har de siste årene fungert som sensor.

I år tilrettelegger jeg også forelesningene for nye forelesere.


Publisert

i

av

Stikkord: