Prosjektleder Bergen Spillfestival

Jeg hadde noen ukers vikariat som festivalsjef for Bergen Spillfestival i årsskiftet 2021-2022. Det er en svært spennende tid å jobbe for spillfestivalen.

Bergen Spillfestival er den største av sitt slag i Norge og kanskje i verden. Det arrangeres rundt 100 arrangementer over festivalen. Festivalen er organisert som en ideell forening og baserer seg i stor grad på frivillig arbeid og på økonomiske tilskudd fra kommune, fylke og private organisasjoner. Mye av festivalens aktivitet er rettet mot barn og unge.

I perioden jeg jobbet med festivalen skrev jeg alle årets søknader for økonomisk støtte. Jeg laget budsjetter for inneværende og neste år og strukturerte de siste årenes årsrapporter. Jeg var også sentralt delaktig i å planlegge festivalens program i 2022. Dette året strekker festivalen seg over 18 dager. En del av arbeidet gikk også ut på å ha møter med og bevisstgjøre politikere rundt både arbeidet festivalen gjør og festivalens størrelsesorden.

Det er planlagt med til sammen over 100 arrangementer på 4 forskjellige steder. Festivalen forventer rundt 10 000 besøkende.

Jeg gjør fremdeles arbeid for festivalen på timebasis og har dessuten sagt ja til en posisjon i foreningens styre.

Her er en artikkel i BA om mitt arbeid med festivalen.


Publisert

i

av

Stikkord: